Dasar Agama

Ilmu Tauhid yang sebenarnya

Kegiatan Akbar

Undangan Umum Maulid Nabi Muhammad SAW

Workshop Pengenalan Allah SWT

Terbatas hanya bagi yang berminat mengenal Allah SWT

Galeri kegiatan Tahunan

Maulid Nabi dan Perayaan Hari-hari Besar Agama

Kegiatan Rutin Bulanan

Pengajian Terbuka untuk Umum setiap awal bulan

ILMU ZIKIR UNTUK KEPENTINGAN DUNIAWI

ilmu zikir

Pengetahuan atau Ilmu Zikir pada hakikatnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk menncapai magfiroh,syafaatul kubro dan keberkatan & ridho dari Allah SWT melalui jalur Ilmu Thoriqoh. Tetapi ada suatu keistimewaan dari aliran Thoriqoh Samman Al Qodiri Al Khalawati Wa Naqsyabandi Al Kholidi bahwa ternyata ilmu zikir tersebut dapat dizahirkan atau dimunculkan guna kepentingan duniawi.

Cara untuk melakukan penzahiran dari Ilmu Zikir tersebut adalah melalui suatu program khusus yang disebut Program Pembangkitan Energi Haq Nusantara. Pada program ini setiap peserta akan dibukakan Rahasia KeTuhanan dalam dirinya dan akan dibimbing sampai peserta program ini memiliki tingkat kualitas keselamatan dan kesehatan yang baik serta mudah untuk meraih kesuksesan.

Program Pembangkitan Energi Haq Nusantara ini sudah banyak dikenal orang dan diberikan tidak saja kepada peserta muslim tetapi juga dapat diajarkan kepada peserta program yang non muslim. Hal ini menunjukkan kebesaran ilmu pengetahuan dalam Islam dan sebagai bukti kebenaran Al Qur'an yang harus diakui oleh seluruh umat manusia.

Bila anda tertarik untuk mengikuti Program Pembangkitan Energi Haq tersebut,silakan pelajari lebih lanjut informasinya di www.energihaq.com setelah mengikuti Program Pembangkitan Energi Haq tersebut maka kita akan menyadari bahwa manusia adalah mahluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah SWT dan segala sesuatunya harus diusahakan oleh masing-masing manusia itu sendiri.

Hal ini juga menjadi bukti bahwa Ilmu Zikir yang dipelajari pada Ilmu Thoriqoh adalah sesuatu yang dahsyat dan ternyata dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan duniawi.

SILABUS MATA PELAJARAN

ilmu tarekat, tarekat,thoriqoh

SILABUS MATA PELAJARAN
THORIQOTUS SUFIYAH SAMAN QODIRI AL KHALAWATI WA NAQSYABANDI AL KHOLIDI


A. PELAJARAN ILMU SYARI'AH
AL MASA'IL FII TAFSIR AL-QUR'ANUL KARIM (Mempelajari Syariah Islam
berbagai masalah didalam Tafsir al-Qur'an yang mulia)

B. PELAJARAN HAQIQAT WA THORIQOH
I. TALQIN
  1.  TALQIN SYAHADAH
  2.  TALQIN DZIKIR
II. PELAJARAN SULUK
  1.  DZIKIR QOLBU
  2.  DZIKIR LATHOIF (Dzikir tujuh tempat)
       A. Latifatul Qolbi
       B. Latifatur Ruh
       C. Latifatur Sir
       D. Latifatul Khofi
       E. Latifatul Akhfa
       F. Latifatun Nafsun Natiqoh
       G. Latifatul Kullu Jasad
  3.  DZIKIR NAFI WAL ISBAT
  4.  DZIKIR WUKUF
  5.  MUROQOBAH ITHLAK VIA SULUK
  6.  MUROQOBAH AHDIYATUL AF'AL
  7.  MUROQOBAH MA'IYYAH
  8.  MUROQOBAH AKROBIYYAH
  9.  MUROQOBAH AHDIYATUDZ- DZAT
10.  MUROQOBAH AHDIYATUL DZAT SYARFI WAL BAHTI
11.  MAQOM MUSYAHADAH
12.  MAQOM MUKASYAFAH
13.  MAQOM MUKHOBALAH
14.  MAQOM MUKAFFAHAH
15.  MAQOM FANA FILLAH
16.  MAQOM BAQO BILLAH
17.  MAQOM TAHLIL LISAN

C. PENAMATAN PELAJARAN KEPUTUSAN KAJI
1 . SHIROTUL MAUT (8 PINTU JALAN KEMATIAN) DIBUKAKAN  MURSYID DLM 6 JAM
2 . MUSYAHADAH HAQIQATUN NAFSI (LIQO-UN NAFSI) MELIHAT UJUD NAFSI DG MATA
3 . MUSYAHADAH NURUN 'ALAN NURIN ( LIQO ALLAH) DIBUKAKAN  MURSYID  2 - 4 JAM
4 . MUSYAHADAH HAQIQATUN MUHAMMADIYYAH SAWW
     (BERJUMPA RASULULLAH SAWW/LIQO RASUL)

ADAPUN PELAJARAN TAMBAHAN BAGI MEREKA YANG TELAH
SAMPAI KEPADA PENAMATAN PELAJARAN (KEPUTUSAN KAJI) ADA SEMBILAN
1 . Maqam Mahabbah ila silsilah Thoriqotul Aliyah
2 . Musyahadah Aimmah (Ketemu Ahli Silsilah)
3 . Haqiqatul Wilayatul Ula
4 . Haqiqatul Kamalatur Risalah
5 . Haqiqatul Kamalatul Qur'an
6 . Haqiqatul Kamalatul Ka'bah
7 . Haqiqatul Kamalatus Sholah
8 . Haqiqatul Kamalatul Ulul azmi
9 . Haqiqatul Kamalatun Muhammad SAWW

Demikianlah Silabus Mata Pelajaran ini untuk disebar luaskan kepada seluruh murid dan kepada seluruh pencinta Thoriqotus Shufiyah serta masyarakat muslim dimana saja berada.

Wassalamualaikum wr wb


* keterangan lebih lanjut mengenai Silabus dapat diperoleh DISINI