Dasar Agama

Ilmu Tauhid yang sebenarnya

Kegiatan Akbar

Undangan Umum Maulid Nabi Muhammad SAW

Workshop Pengenalan Allah SWT

Terbatas hanya bagi yang berminat mengenal Allah SWT

Galeri kegiatan Tahunan

Maulid Nabi dan Perayaan Hari-hari Besar Agama

Kegiatan Rutin Bulanan

Pengajian Terbuka untuk Umum setiap awal bulan

ILMU ZIKIR UNTUK KEPENTINGAN DUNIAWI

ilmu zikir

Pengetahuan atau Ilmu Zikir pada hakikatnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk menncapai magfiroh,syafaatul kubro dan keberkatan & ridho dari Allah SWT melalui jalur Ilmu Thoriqoh. Tetapi ada suatu keistimewaan dari aliran Thoriqoh Samman Al Qodiri Al Khalawati Wa Naqsyabandi Al Kholidi bahwa ternyata ilmu zikir tersebut dapat dizahirkan atau dimunculkan guna kepentingan duniawi.

Cara untuk melakukan penzahiran dari Ilmu Zikir tersebut adalah melalui suatu program khusus yang disebut Program Pembangkitan Energi Haq Nusantara. Pada program ini setiap peserta akan dibukakan Rahasia KeTuhanan dalam dirinya dan akan dibimbing sampai peserta program ini memiliki tingkat kualitas keselamatan dan kesehatan yang baik serta mudah untuk meraih kesuksesan.

Program Pembangkitan Energi Haq Nusantara ini sudah banyak dikenal orang dan diberikan tidak saja kepada peserta muslim tetapi juga dapat diajarkan kepada peserta program yang non muslim. Hal ini menunjukkan kebesaran ilmu pengetahuan dalam Islam dan sebagai bukti kebenaran Al Qur'an yang harus diakui oleh seluruh umat manusia.

Bila anda tertarik untuk mengikuti Program Pembangkitan Energi Haq tersebut,silakan pelajari lebih lanjut informasinya di www.energihaq.com setelah mengikuti Program Pembangkitan Energi Haq tersebut maka kita akan menyadari bahwa manusia adalah mahluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah SWT dan segala sesuatunya harus diusahakan oleh masing-masing manusia itu sendiri.

Hal ini juga menjadi bukti bahwa Ilmu Zikir yang dipelajari pada Ilmu Thoriqoh adalah sesuatu yang dahsyat dan ternyata dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan duniawi.

SILABUS MATA PELAJARAN

ilmu tarekat, tarekat,thoriqoh

SILABUS MATA PELAJARAN
THORIQOTUS SUFIYAH SAMAN QODIRI AL KHALAWATI WA NAQSYABANDI AL KHOLIDI


A. PELAJARAN ILMU SYARI'AH
AL MASA'IL FII TAFSIR AL-QUR'ANUL KARIM (Mempelajari Syariah Islam
berbagai masalah didalam Tafsir al-Qur'an yang mulia)

B. PELAJARAN HAQIQAT WA THORIQOH
I. TALQIN
  1.  TALQIN SYAHADAH
  2.  TALQIN DZIKIR
II. PELAJARAN SULUK
  1.  DZIKIR QOLBU
  2.  DZIKIR LATHOIF (Dzikir tujuh tempat)
       A. Latifatul Qolbi
       B. Latifatur Ruh
       C. Latifatur Sir
       D. Latifatul Khofi
       E. Latifatul Akhfa
       F. Latifatun Nafsun Natiqoh
       G. Latifatul Kullu Jasad
  3.  DZIKIR NAFI WAL ISBAT
  4.  DZIKIR WUKUF
  5.  MUROQOBAH ITHLAK VIA SULUK
  6.  MUROQOBAH AHDIYATUL AF'AL
  7.  MUROQOBAH MA'IYYAH
  8.  MUROQOBAH AKROBIYYAH
  9.  MUROQOBAH AHDIYATUDZ- DZAT
10.  MUROQOBAH AHDIYATUL DZAT SYARFI WAL BAHTI
11.  MAQOM MUSYAHADAH
12.  MAQOM MUKASYAFAH
13.  MAQOM MUKHOBALAH
14.  MAQOM MUKAFFAHAH
15.  MAQOM FANA FILLAH
16.  MAQOM BAQO BILLAH
17.  MAQOM TAHLIL LISAN

C. PENAMATAN PELAJARAN KEPUTUSAN KAJI
1 . SHIROTUL MAUT (8 PINTU JALAN KEMATIAN) DIBUKAKAN  MURSYID DLM 6 JAM
2 . MUSYAHADAH HAQIQATUN NAFSI (LIQO-UN NAFSI) MELIHAT UJUD NAFSI DG MATA
3 . MUSYAHADAH NURUN 'ALAN NURIN ( LIQO ALLAH) DIBUKAKAN  MURSYID  2 - 4 JAM
4 . MUSYAHADAH HAQIQATUN MUHAMMADIYYAH SAWW
     (BERJUMPA RASULULLAH SAWW/LIQO RASUL)

ADAPUN PELAJARAN TAMBAHAN BAGI MEREKA YANG TELAH
SAMPAI KEPADA PENAMATAN PELAJARAN (KEPUTUSAN KAJI) ADA SEMBILAN
1 . Maqam Mahabbah ila silsilah Thoriqotul Aliyah
2 . Musyahadah Aimmah (Ketemu Ahli Silsilah)
3 . Haqiqatul Wilayatul Ula
4 . Haqiqatul Kamalatur Risalah
5 . Haqiqatul Kamalatul Qur'an
6 . Haqiqatul Kamalatul Ka'bah
7 . Haqiqatul Kamalatus Sholah
8 . Haqiqatul Kamalatul Ulul azmi
9 . Haqiqatul Kamalatun Muhammad SAWW

Demikianlah Silabus Mata Pelajaran ini untuk disebar luaskan kepada seluruh murid dan kepada seluruh pencinta Thoriqotus Shufiyah serta masyarakat muslim dimana saja berada.

Wassalamualaikum wr wb


* keterangan lebih lanjut mengenai Silabus dapat diperoleh DISINI

QURBAN - Idul Adha 1434 H

Seperti hal nya dari tahun ke tahun Majelis Aly Wafa Tajul Arifin senantiasa mengadakan Kegiatan Ibadah Qurban pada hari Ahad, 5 Oktober 2014 pk.08.00 - 16.00 di Area Pembangunan Mesjid Yayasan Babussalam Aly Ridho Indonesia. 

Pada kegiatan ini akan dilakukan penyembelihan Hewan Qurban oleh Panitia Penyembelihan dari Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin yang telah mendapat Bimbingan Khusus agar Amal Ibadah dari Kegiatan Ibadah ini dapat sampai kepada Allah SWT melalui Jalur Ahli Silsilah Thoriqoh Samman Qodiri Al Khalawati Wa Naqsyabandi Al Kholidi.


Karena tujuan yang ingin dicapai dalam Kegiatan ini adalah suatu hal yang mutlak yaitu Sampainya Ibadah Hamba kepada Penciptanya, maka perlu diperhatikan 2 hal penting sebagai pembeda Kegiatan Ibadah Qurban di Majelis Pengajuan Aly Wafa Tajul Arifin - Yayasan Babussalam Ali Ridho Indonesia ini dengan kegiatan serupa di tempat lain, yaitu:
  1. Tatacara penyembelihan hewan Qurban dilakukan secara lengkap sesuai Syari'at dan Hakikat.
  2. Adanya Silsilah Keilmuan dalam pelaksanaan Kegiatan Ibadah Qurban ini sesuai tatacara syari'at wal hakikat Thoriqoh Samman Al Qodiri Al Khalawati Wa Naqsyabandi Al Kholidi - memastikan sampainya amal ibadah kepada Allah SWT
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Majelis Aly Wafa Tajul Arifin DI SINI

BAZIS ALYWAFA


Ketentuan-ketentuan Zakat Fitrah

1. Besarnya zakat Fitrah adalah 1 sha’ yaitu 2176 gram atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg, karena untuk kehati-hatian. hal ini dianggap baik oleh para ulama.

2. Diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga ukuran itu, jika lebih bermanfaat bagi mustahiq

3. Waktu mengeluarkan zakat Fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum shalat ‘Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya : “Barang siapa mengeluarkan  (zakat Fitrah) sebelum shalat (‘Idul Fitri), maka zakatnya sah. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah.

TIGA KRITERIA MUSTAHIQ
(YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT - INFAQ DAN SHODAQOH) 
MENURUT AL QUR’AN  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka & Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAWW untuk mengambil "HARTA" umat Islam  secara benar untuk membersihkan harta mereka dari hal-hal yang subhat dan haram serta untuk mensucikan jiwa. Kemudian do'akan lah mereka agar mereka yang hartanya diambil bisa merasakan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat.

Jadi menurut Al Qur’an, 

penerima Zakat,Infaq,Shodaqoh IDEALnya HARUSLAH :

1. Orang yang dapat membersihkan harta pribadinya dan harta umat dengan ILMUnya
2. Orang yang dapat mensucikan "JIWA" nya dan JIWA ummat yang menyerahkan harta kepadanya.
3. Orang yang memiliki ilmu agar do'a nya sampai dan lebih pasti dikabulkan oleh Allah, sehingga yg dido'akan selalu mendapatkan ketenangan hidup dunia & akhirat.

BAZIS AlyWafa wadah yang tepat & benar untuk menyerahkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Fidiyah anda dan keluarga serta kerabat. Bisa diantar langsung atau ditransfer melalui :

Rekening atas nama 
Yayasan Babussalam Aly Ridho Indonesia

 
BRI - 013901001839304

 
BNI - 0303036499


 
Mandiri - 1670000617084

RENUNGAN KEHIDUPAN 1

ilmu zikir dari majelis zikir


Subhanallah !! Video menggambarkan situasi di Padang Mahsyar, di mana tak ada lagi pertolongan yang dapat membantu seluruh Manusia dan Jin kecuali dengan Syafa'at Kubro Al Musthafa Rasulullah SAWW. Semua orang boleh berharap pertolongan...
Semua orang boleh meminta ...


Tapi apa yang sudah pernah dilakukannya untuk agama ini..?
Apakah sudah pernah mengenal Nabi Muhammad SAWW ?
Sudahkah kita menemukan Pengajaran Ma'rifatur Rasul ?
Kenapa kita harus menunda waktu untuk Mengenal Sang Pemberi Syafa'at ?


UNDANGAN PENGAJIAN UMUM 2014

PENGAJIAN UMUM Bulan APRIL 2014
Tanggal : 6 April 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan MEI 2014
Tanggal : 4 Mei 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan JUNI 2014
Tanggal : 1 Juni 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan JULI 2014
Tanggal : 6 Juli 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan AGUSTUS 2014
Tanggal : 3 Agustus 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan SEPTEMBER 2014
Tanggal : 7 September 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan OKTOBER 2014
Tanggal : 5 Oktober 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan NOPEMBER 2014
Tanggal : 2 Nopember 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin

PENGAJIAN UMUM Bulan DESEMBER 2014
Tanggal : 7 Desember 2014
Jam :  10.30 - 13.30 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Majelis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin