TALQIN SYAHADAH dan TALQIN ZIKIR

Pada bagian ini akan dijelaskan secara mendetail dan lengkap mengenai Materi Khusus yang berisikan:

A. AL ISLAM
- Apa yang dimaksud Islam menurut Bahasa, Islam menurut Syar'i dan Islam menurut Haqiqat?
- Apa saja perintah-perintah yang mengharuskan masuk ke dalam Islam?
- Apa yang dimaksud dengan Islam yang Kaffah dalam artian yang sebenarnya?
- Apa saja resiko-resiko yang harus diterima jika tidak masuk ke dalam Islam?

B. SYAHADAT / PENYAKSIAN
- Apa arti Syahadat itu?
- Bagaimana dalil-dalil tentang Syahadat : 
- Syahadat di Alam Arwah?, Syahdat di Alam Dunia?, Syahadat di Alam Akhirat?

C. PRAKTEK SYAHADAT / TALQIN / PENGAJARAN
- Bagaimana proses Talqin Syahadah itu?
- Dan bagaimana proses Talqin ZIkir

Jika anda tertarik untuk mengetahui kajian di atas secara lebih mendalam silakan KLIK DI SINI