SILABUS MATA PELAJARAN

ilmu tarekat, tarekat,thoriqoh

SILABUS MATA PELAJARAN
THORIQOTUS SUFIYAH SAMAN QODIRI AL KHALAWATI WA NAQSYABANDI AL KHOLIDI


A. PELAJARAN ILMU SYARI'AH
AL MASA'IL FII TAFSIR AL-QUR'ANUL KARIM (Mempelajari Syariah Islam
berbagai masalah didalam Tafsir al-Qur'an yang mulia)

B. PELAJARAN HAQIQAT WA THORIQOH
I. TALQIN
  1.  TALQIN SYAHADAH
  2.  TALQIN DZIKIR
II. PELAJARAN SULUK
  1.  DZIKIR QOLBU
  2.  DZIKIR LATHOIF (Dzikir tujuh tempat)
       A. Latifatul Qolbi
       B. Latifatur Ruh
       C. Latifatur Sir
       D. Latifatul Khofi
       E. Latifatul Akhfa
       F. Latifatun Nafsun Natiqoh
       G. Latifatul Kullu Jasad
  3.  DZIKIR NAFI WAL ISBAT
  4.  DZIKIR WUKUF
  5.  MUROQOBAH ITHLAK VIA SULUK
  6.  MUROQOBAH AHDIYATUL AF'AL
  7.  MUROQOBAH MA'IYYAH
  8.  MUROQOBAH AKROBIYYAH
  9.  MUROQOBAH AHDIYATUDZ- DZAT
10.  MUROQOBAH AHDIYATUL DZAT SYARFI WAL BAHTI
11.  MAQOM MUSYAHADAH
12.  MAQOM MUKASYAFAH
13.  MAQOM MUKHOBALAH
14.  MAQOM MUKAFFAHAH
15.  MAQOM FANA FILLAH
16.  MAQOM BAQO BILLAH
17.  MAQOM TAHLIL LISAN

C. PENAMATAN PELAJARAN KEPUTUSAN KAJI
1 . SHIROTUL MAUT (8 PINTU JALAN KEMATIAN) DIBUKAKAN  MURSYID DLM 6 JAM
2 . MUSYAHADAH HAQIQATUN NAFSI (LIQO-UN NAFSI) MELIHAT UJUD NAFSI DG MATA
3 . MUSYAHADAH NURUN 'ALAN NURIN ( LIQO ALLAH) DIBUKAKAN  MURSYID  2 - 4 JAM
4 . MUSYAHADAH HAQIQATUN MUHAMMADIYYAH SAWW
     (BERJUMPA RASULULLAH SAWW/LIQO RASUL)

ADAPUN PELAJARAN TAMBAHAN BAGI MEREKA YANG TELAH
SAMPAI KEPADA PENAMATAN PELAJARAN (KEPUTUSAN KAJI) ADA SEMBILAN
1 . Maqam Mahabbah ila silsilah Thoriqotul Aliyah
2 . Musyahadah Aimmah (Ketemu Ahli Silsilah)
3 . Haqiqatul Wilayatul Ula
4 . Haqiqatul Kamalatur Risalah
5 . Haqiqatul Kamalatul Qur'an
6 . Haqiqatul Kamalatul Ka'bah
7 . Haqiqatul Kamalatus Sholah
8 . Haqiqatul Kamalatul Ulul azmi
9 . Haqiqatul Kamalatun Muhammad SAWW

Demikianlah Silabus Mata Pelajaran ini untuk disebar luaskan kepada seluruh murid dan kepada seluruh pencinta Thoriqotus Shufiyah serta masyarakat muslim dimana saja berada.

Wassalamualaikum wr wb


* keterangan lebih lanjut mengenai Silabus dapat diperoleh DISINI